Contacts

​Likteņdārza īstenotājs ir nodibinājums “Kokneses fonds” - bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas dibināta 2005. gadā ar mērķi vadīt projekta īstenošanas gaitu. 

Jānis Karalis

Chairman of the Board
Phone +371 29715772
Email: janis.karalis@koknesesfonds.lv

Linda Galino

Administrative Director
Phone. +371 2549 5544
Email: liktendarzs@koknesesfonds.lv

Armands Vitenbergs

Tehnical Director
Phone. +371 2878 5741

Zane Voitkeviča

Project manager
Phone. +371 2672 3753
Email: info@koknesesfonds.lv

The founders of “Koknese foundation” are 14 individuals and the municipal government of Koknese.
Fonda pamatu veido dibinātāju finansu un intelektuālais ieguldījums ieceres realizēšanai, kā arī Kokneses pašvaldības iznomātā zeme un ziedojumi.


2005. gadā, dibinot "Kokneses fondu", Fonda dibinātāji - Marta un Vilis Vītoli - ieguldīja tajā 450 000 latu, kas paredzēti Fonda izmaksu segšanai. Kopš 2005. gada saņemtie ziedojumi, dāvinājumi un piešķirtais finansējums atspoguļots šeit.

Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2006. gada 21. septembra lēmumu nr. 187 "Kokneses fondam" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem nodrošina ienākuma nodokļa atlaides. Nodibinājuma "Kokneses fonds" sabiedriskā labuma darbības veidi ir pilsoniskās sabiedrības attīstība un kultūras atbalstīšana. Informāciju par "Kokneses fonda" sabiedriskā labuma organizācijas statusa pagarināšanu skatīt šeit.