Skatu terase

Skatu terase Daugavas krastā ar skatu uz Kokneses pilsdrupām 2012. Gadā saņēma Latvijas Arhitektūras balvu.

vairāk

Likteņdārza draugu aleja

Ceļš uz dārza centrālo daļu – amfiteātri – ved 200 metru garšceļš, ko veido bruģakmeņi ar Likteņdārza atbalstītāju vārdiem

Pļaujas svētki 1935. gadā

1935. gadā vienīgo reizi Latvijā notika Pļaujas svētki, kuros piedalījās arī Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

Hirosimas Miera akmens

Likteņdārza meža daļā, Daugavas malā, savienots ar Latvijas laukakmeni, atrodas Hirosimas Miera akmens

Vienīgais Japānas ainavu arhitekta projekts Baltijā

Likteņdārza ainaviskās koncepcijas autors ir pasaulē atzīts Japānas ainavu arhitekts Shunmyo Masuno.

Vecās šosejas fragments

Cauri Likteņdārzam ved vecais asfaltētais ceļš–šosejas Rīga – Maskava – saglabājies fragments, kas „pārtrūkst” pirms ieejas Daugavas līcī pretī Kokneses luterāņu baznīcai.

Ievērojamu cilvēku stādīti koki

Vienu no pirmajām abelītēm iestādīja Valsts prezidents Guntis Ulmanis ar savu mazdēlu. 2009. Gadā Meža dienās ozolu iestādīja Valsts prezidents, Likteņdārza patrons Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri.

I Pasaules kara ierakumi

Likteņdārza meža daļā ir saglabājušies arī I Pasaules kara ierakumi. 2015. Gadā, tēlnieks Ojārs Feldbergs, veidojot piemiņas vietu latviešu strēlnieku pulku dibināšanas 100. Gadadienā, tajos ir izvietojis Latvijas laukakmeņus, kas simbolizē latviešu strēlniekus.

Vēlējumu plāksnītes Latvijai

Šeit katrs var atstāt savu vēlējumu Latvijai un latvieš u tautai.

Ozolu godasardze

Likteņdārza amfiteātrī Latvijas pašvaldības kopā ar Latvijas Politiski represēto apvienību ir izveidojušas Ozolu godasardzi.

Unikālais

Pļaujas svētki 1935. gadā

Skatu terase

Daugavas anemone

Hirosimas miera akmens

Strēlnieku piemiņas vieta

Ievērojamu cilvēku stādīti koki

Likteņdārza draugu aleja

Sirdsakmens

Pasaules līmeņa arhitektūra

Ozolu godasardze