Dibinātāji

Likteņdārza īstenotāja - "Kokneses fonda" - dibinātāji ir 14 privātpersonas un Kokneses pašvaldība​

​​​Ainārs Bambals, vēsturnieks
Andris Freibergs, scenogrāfs
Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte
Jānis Kukainis, Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdētājs
Kokneses pašvaldība, kuras vārdā rīkojas Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs
Imants Lancmanis, muzeja "Rundāles pils" direktors
Valdis Lokenbahs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs
Ilmārs Mežs, demogrāfs
​Valters Nollendorfs, "Latvijas Okupācijas muzeja (1940 - 1991)" direktors
Baiba A. Rubesa, AS „RB Rail” valdes priekšsēdētāja
Jānis Stradiņš, akadēmiķis
Rudīte Vīksne, vēsturniece
Marta Vītola, "Vītolu fonda" padomes locekle
Vilis Vītols, "Vītolu fonda" padomes loceklis
Māra Zālīte, dzejniece un rakstniece 

Padome

​"Kokneses fonda" dibinātāji no sava vidus ir izvirzījuši Fonda padomi, kas darbojas deviņu cilvēku sastāvā.

Fonda padome uz savām sēdēm sanāk vismaz reizi trijos mēnešos. Padome lemj par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Likteņdārza pamatkoncepciju - konkursu uzvarētājiem, idejisko vēstījumu un citiem.

Padomes sastāvs

Vilis Vītols

padomes priekšsēdētājs

Dainis Vingris

padomes priekšsēdētāja vietnieks

Guntis Belēvičs

padomes loceklis

Sandra Kalniete

padomes locekle

Māris Reinbergs

padomes loceklis

prof. Jānis Stradiņš

padomes loceklis

Marta Vītola

padomes locekle

Māra Zālīte

padomes locekle

Andris Jaunsleinis

padomes loceklis