Padome

​"Kokneses fonda" dibinātāji no sava vidus ir izvirzījuši Fonda padomi, kas darbojas astoņu cilvēku sastāvā.

Fonda padome uz savām sēdēm sanāk vismaz reizi trijos mēnešos. Padome lemj par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Likteņdārza pamatkoncepciju - konkursu uzvarētājiem, idejisko vēstījumu un citiem.

Padomes sastāvs

Vilis Vītols

padomes priekšsēdētājs

Dainis Vingris

padomes priekšsēdētāja vietnieks

Guntis Belēvičs

padomes loceklis

Sandra Kalniete

padomes locekle

Māris Reinbergs

padomes loceklis

prof. Jānis Stradiņš

padomes loceklis

Marta Vītola

padomes locekle

Māra Zālīte

padomes locekle