Līdzekļu izlietojums pa gadiem

"Kokneses fonda" saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma pa gadiem.

2005
%
Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas  
Ls 5 11060
Administratīvie izdevumi  
Ls 3 40940

KOPĀ:        Ls 8 519
2006
%
Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas  
Ls 100                         70
Administratīvie izdevumi  
Ls 4230

KOPĀ:       Ls 142
2008

%

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksasLs 22,531​15

Daudzfunkcionālā ēka (skiču projekts)​Ls 24,99016

Amfiteātris (tehniskais projekts)​Ls 13,4439

Ābeļu aleja (būvniecība)​Ls 34,27422

Perimetrālais ceļš (tehniskais projekts)​Ls 3,5402

Ar projekta izveidošanu tieši saistītie izdevumi​Ls 30,04019

Administratīvie izdevumiLs 25,91917

KOPĀ:Ls 154,737
2009

%

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksasLs 16,524​7

Daudzfunkcionālā ēka (tehniskais  projekts)Ls 61,17328

Amfiteātris (tehniskā projekta ekspertīze)Ls 2000

Saimniecības ēka (tehniskais projekts)Ls 9080

Perimetrālais ceļš (būvniecība)Ls 91,43641

Ar projekta izveidošanu tieši saistītie izdevumi​Ls 30,06814

Administratīvie izdevumiLs 21,24210

KOPĀ:Ls 221,551
2010

%

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksasLs 62,14924

Amfiteātris (būvniecība)Ls 119,16446

Laivu piestātne ar skatu terasi (tehniskais projekts)Ls 6,6633

Pagaidu informācijas ēka (būvniecība)Ls 12,3995

StādījumiLs 4,6592

Ar projekta izveidošanu tieši saistītie līdzekļiLs 37,48315

Administratīvie izdevumiLs 14,4206

Saimniecības ēka (vietas sagatavošana)Ls 1,5001

KOPĀ:Ls 256,937
2011

%

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksasLs 9,0358

Amfiteātris (būvniecība)Ls 52,29445

StādījumiLs 3,7143

Ar projekta izveidošanu tieši saistītie līdzekļiLs 28,56424

Ieejas vārti (tehniskais projekts)Ls 1,7441

Administratīvie izdevumiLs 21,04218

Laivu piestātne ar skatu terasi, autostāvvieta, Piemiņas namsLs 5380.5

KOPĀ:Ls 116,931
2012

%

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas
Ls 19,91611

Amfiteātris (būvniecība)​
Ls 43,19723

Stādījumi​
Ls 3,3632

Ar projekta izveidošanu tieši saistītie līdzekļi​
Ls 34,09918

Administratīvie izdevumi​
Ls 29,48516

Laivu piestātne ar skatu terasi (būvniecība)
Ls 59,02531

KOPĀLs 189,085

2013

%

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksasLs 6831

Amfiteātris (būvniecība)Ls 39,13636

StādījumiLs 5,2615

Škembu ceļa (ābeļu alejas) izveideLs 4,2744

Auto stāvvieta (tehniskais projekts)​
Ls 3,9404

Administratīvie izdevumiLs 11,63911

Laivu piestātne ar skatu terasiLs 42,49839

KOPĀ:Ls 107,431
2014

%

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas
3 788 €2

Amfiteātris (būvniecība)​
12 873 €
5

Stādījumi9 512 €
4

Škembu ceļa (ābeļu alejas) izveide​
44 731 €
18

Auto stāvvieta (būvniecība)
116 595 €
46

Administratīvie izdevumi​
42 371 €​17

Laivu piestātne ar skatu terasi​
230 €​0.1

Gājēju tilts (tehniskais projekts)​
1 202 €​0.5

Ar projekta izveidošanu tieši saistītās izmaksas​
20 974 €​8

Kopā252 276 €​

2015

%

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas11 147 €2

Amfiteātris (būvniecība)​180 217 €37

Stādījumi8 603 €2

Škembu ceļa (ābeļu alejas) izveide​18 494 €4

Auto stāvvieta (būvniecība)108 126 €22

Administratīvie izdevumi​21 799 €4

Laivu piestātne ar skatu terasi​89 005 €18.3

Gājēju tilts (tehniskais projekts)​2 104 €0.4

Uzbērums ar skatu laukumu (Lielais kalns)5 005 €1

Ar projekta izveidošanu tieši saistītās izmaksas​41 656 €​4

Kopā486 156 €
2016


%

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas 26 523 €6

Daudzfunkcionālā ēka (būvniecība)168 756 €36

Amfiteātris1 763 €0

Stādījumi5 971 € 1

Šķembu ceļa (ābeļu alejas)izveide  29 848 € 6

Auto stāvvieta (būvniecība)52 850 €11

Administratīvie izdevumi29 640 €6

Uzbērums ar skatu laukumu (Lielais kalns)116 313 €25

Ar Likteņdārza izveidošanu tieši saistītās izmaksas40 619 €9

Kopā:​472 154 €
2017
                                                                                                  %

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas                                                           31 321 €4

Daudzfunkcionālā ēka (būvniecība)                                                          538 346 €71

Amfiteātris                                                          14 416 €2

Stādījumi                                                          1 691 €0

Šķembu ceļa (ābeļu alejas) izveide                                                          46 653 €6

Auto stāvvieta (būvniecība)                                                           5 807 €1

Administratīvie izdevumi                                                            14 090 €2

Uzbērums ar skatu laukumu (Lielais kalns)                                                           50 224 €7

Piemiņas nams (digitālā ekspozīcija Liktens gāte)                                                           18 173 €2

Ar Likteņdārza izveidošanu tieši saistītās izmaksas                                                           39 925  €5

                                                                                                                                               KOPĀ:    760 464 
2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        %

Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas                                                                                                                                      45 616 €                                  12

Daudzfunkcionālā ēka (būvniecība)                                                                                                                                                                  212 827 €                                55

Amfiteātris                                                                                                                                                                                                                    20 749 €                                 5

Stādījumi                                                                                                                                                                                                                       3 397 €                                      1

Šķembu ceļa (ābeļu alejas) izveide                                                                                                                                                                     28 060 €                                  7        

Auto stāvvieta (būvniecība)                                                                                                                                                                                   252 €                                         0

Administratīvie izdevumi                                                                                                                                                                                       30 360 €                                   8

Uzbērums ar skatu laukumu (Lielais kalns)                                                                                                                                                   39 491 €                                   10

Piemiņas nams (digitālā ekspozīcija Liktens gāte)                                                                                                                                      2 057 €                                     1

Ar Likteņdārza izveidošanu tieši saistītās izmaksas                                                                                                                                    3 635 €                                    1

                                                                                                                                                                                                                       KOPĀ:        386 444 €

Paskaidrojums:


Ar projekta izveidošanu tieši saistītie izdevumi ietver:
  • darbinieku atalgojumu par tieši ar projekta "Likteņdārzs" izveidi saistītajiem darbiem;
  • sociālās apdrošināšanas maksājumus;
  • zemes nomas izdevumus;
  • izdevumus, kas saistīti ar talku un pasākumu organizēšanu;
  • mājaslapas izveidošanas un uzturēšanas izdevumus, kas saistīti ar datu bāzes izveidi;
  • "Likteņdārza" uzturēšanas izdevumus.

Administratīvie izdevumi ietver:
  • tulkošanas izdevumus;
  • sabiedrisko attiecību un ziedojumu piesaistes izdevumus;
  • ES un citu finansējumu piesaistes izdevumus;
  • mājaslapas izveidošanas un uzturēšanas izdevumus, kas saistīti ar Fonda darbību un ziedojumu piesaisti.