Dibinātāji

Likteņdārza īstenotāja - "Kokneses fonda" - dibinātāji ir 14 privātpersonas un Kokneses pašvaldība​

​​​Ainārs Bambals
Andris Freibergs
Sandra Kalniete
Jānis Kukainis
Imants Lancmanis
Valdis Lokenbahs
Ilmārs Mežs
​Valters Nollendorfs
Baiba  Rubesa
Prof. Jānis Stradiņš
Rudīte Vīksne
Marta Vītola
Vilis Vītols
Māra Zālīte
Kokneses pašvaldība, kuras vārdā rīkojas Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs

Padome

​"Kokneses fonda" dibinātāji no sava vidus ir izvirzījuši Fonda padomi, kas darbojas desmit cilvēku sastāvā.

Fonda padome uz savām sēdēm sanāk vismaz reizi trijos mēnešos. Padome lemj par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Likteņdārza pamatkoncepciju - konkursu uzvarētājiem, idejisko vēstījumu un citiem.

Padomes sastāvs

Sandra Kalniete

padomes priekšsēdētāja

Vilis Vītols

Likteņdārza labās gribas vēstnieks

Dainis Vingris

padomes priekšsēdētājas vietnieks

Guntis Belēvičs

padomes loceklis

Māris Reinbergs

padomes loceklis

prof. Jānis Stradiņš

padomes loceklis

Marta Vītola

padomes locekle

Māra Zālīte

padomes locekle

Tomass Kotovičs

padomes loceklis

Kristīne Klišāne

padomes locekle

Andris Jaunsleinis

padomes loceklis