Kontakti

​Likteņdārza īstenotājs ir nodibinājums “Kokneses fonds” - bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas dibināta 2005. gadā ar mērķi vadīt projekta īstenošanas gaitu. 

Jānis Karalis

Valdes priekšsēdētājs
Tālr. +371 29715772
E-pasts: janis.karalis@gmail.com

Linda Galino

Administratīvā direktore
Tālr. +371 25495544
E-pasts: liktendarzs@koknesesfonds.lv

Sazināties jautājumos par ekskursijam, kāzām un citiem Likteņdārza apmeklējumiem.

Zane Voitkeviča

Projektu vadītāja
Tālr. +371 2672 3753
E-pasts: info@koknesesfonds.lv

Elīna Bīviņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 29405397
E-pasts: elina.bivina@gmail.com

Armands Vitenbergs

Tehniskais direktors
Tālr. +371 2878 5741


​Fonda dibinātāji
ir 14 privātpersonas un Kokneses pašvaldība. 
Fonda pamatu veido dibinātāju finansu un intelektuālais ieguldījums ieceres realizēšanai, kā arī Kokneses pašvaldības iznomātā zeme un ziedojumi.

2005. gadā, dibinot "Kokneses fondu", Fonda dibinātāji - Marta un Vilis Vītoli - ieguldīja tajā 450 000 latu, kas paredzēti Fonda izmaksu segšanai. Kopš 2005. gada saņemtie ziedojumi, dāvinājumi un piešķirtais finansējums atspoguļots šeit.

Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2006. gada 21. septembra lēmumu nr. 187 "Kokneses fondam" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem nodrošina ienākuma nodokļa atlaides. Nodibinājuma "Kokneses fonds" sabiedriskā labuma darbības veidi ir pilsoniskās sabiedrības attīstība un kultūras atbalstīšana. Informāciju par "Kokneses fonda" sabiedriskā labuma organizācijas statusa pagarināšanu skatīt šeit.