Piedāvājums ģimenēm!

Aicinām ģimenes uz Likteņdārzu!
skat. pielikumu

Likteņdārza darbinieku kontakti informācijai - Linda Galino, tel. 2549 5544, liktendarzs@koknesesfonds.lv un

Zane Voitkeviča, tel. 2672 3753, info@koknesesfonds.lv www.liktendarzs.lv