Nometņu vieta

Piedāvājam vietu āra nometnēm.
Vairāk informācijas pielikumā.

Likteņdārza darbinieku kontakti informācijai - Linda Galino, tel. 2549 5544, liktendarzs@koknesesfonds.lv un

Zane Voitkeviča, tel. 2672 3753, info@koknesesfonds.lv www.liktendarzs.lv