Noslēdzies konkurss par Likteņdārza sabiedriskās ēkas nosaukumu

 

Kokneses fonds no 28.janvāra līdz 24.februārim organizēja konkursu par labskanīgāko nosaukumu topošajai Likteņdārza daudzfunkcionālajai sabiedriskajai ēkai.  No konkursam iesūtītajiem 112 priekšlikumiem žūrija par interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko atzina Ārijas Āres piedāvāto nosaukumu "Saullēkta nams". Savā pieteikumā autore raksta: "Saullēkts" ir mūžīgās dzīvības un gaismas simbols. Saullēkts ir kā Latvijas sirdspuksti pretim gadsimtiem. Arī mūsu sirdspuksti šai laika pulkstenī rit, tie arī sentēvu mūžus no pagātnes neizdzēš, jo no tiem veidojas nākotnes ceļa vējš". Apsveicam konkursa uzvarētāju Āriju Āri ar iegūto pirmo vietu un vērtīgo balvu!
 Kokneses fonda Padomes priekšsēdētāja Sandra Kalniete vēlas īpaši pateikties par iedvesmojošo nosaukumu ,,Trejdeviņu spēka nams” tā autoram Mārtiņam Bumbierim un viņam dāvāt Likteņdārzam veltīto sudraba monētu, ko 2018. gadā izdeva Latvijas Banka.
​ Esam gandarīti par lielo atsaucību un daudzajiem interesantajiem priekšlikumiem, kas apliecina, ka mūsu tautiešiem gan Latvijā, gan citviet pasaulē ir nozīmīga Likteņdārza attīstība, ko apliecina no visiem Latvijas novadiem un arī no citām valstīm, tai skaitā, ASV, Anglijas, Francijas un Vācijas saņemtie priekšlikumi. Mēs pateicamies par autoru izdomu un aprakstu satura un formas daudzveidību, kas rakstīti kā filozofiski pamatojumi, dzejas rindas un pat dziesmu vārdi.
 Kokneses fonds pateicas visiem konkursa dalībniekiem par iesūtītajiem priekšlikumiem Saskaņā ar konkursa nolikumu uzvarētāja ieteiktais priekšlikums nodibinājumam “Kokneses fonds” neuzliek pienākumu Likteņdārza sabiedrisko ēku nosaukt tieši šajā vārdā. Gala lēmumu par sabiedriskās ēkas nosaukumu ir tiesīga pieņemt Kokneses fonda Padome.     
  Kopš 2016. gada rudens Likteņdārzā top daudzfunkcionālā sabiedriskā ēka – viens no centrālajiem dārza objektiem. Tās projektu izstrādāja SIA “Arhis Arhitekti” arhitekta Andra Kronberga vadībā. Telpiski ēka veidota kā kalns jeb tilta aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni. Jumts iecerēts kā staigājama platforma – skatu laukums, no kura pavērsies brīnišķīgs skats uz Likteņdārza ainavu. Ēkā atradīsies divas daudzfunkcionālas zāles, kas paredzētas pasākumiem, konferencēm, koncertiem vai svinībām, kā arī kafejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu kapela. Priekštelpā būs neliela izstāžu zāle, kurā tiks izvietoti Likteņdārzam dāvinātie mākslas darbi. Tur atradīsies arī goda siena, kur būs iemūžināti to cilvēku vārdi un organizāciju nosaukumi, kuri būtiski atbalstījuši Likteņdārzu. 
​ Likteņdārzs ir unikāla, par Latvijas tautas ziedojumiem veidota piemiņas vieta un simbols Latvijas tautas izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības piemineklis, Likteņdārzs jau desmit gadus top Latvijas sirdī – Koknesē, uz salas Daugavā ar tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un uzņēmumu atbalstu. Te apvienojas izcila vides arhitektūra ar Kokneses pussalas dabas un Daugavas plūduma krāšņumu, veidojot draugu aleju, ozolu sardzes ieskauto amfiteātri, daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, digitālo ekspozīciju Liktens gāte, Lielo kalnu un skatu terasi. Likteņdārzā tiek fiksēta tautas dzīvā atmiņa – katrs iestādītais koks, atvestais akmens ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par Latvijas cilvēkiem un vēsturi. Ik gadu Likteņdārzu apmeklē 70 000 – 100 000 apmeklētāju, no kuriem aptuveni 30% viesu ir bērni un jaunieši, rosinot un nostiprinot latviskās kopības un nacionālās piederības sajūtu.

 

Izsludina konkursu par Likteņdārza sabiedriskās ēkas nosaukumu

 

Kopš 2016. gada rudens, lēnām bet apņēmīgi, Likteņdārzā top viens no centrālajiem objektiem – sabiedriskā ēka. Ņemot vērā objekta nozīmību Kokneses fonds ir izsludinājis konkursu ar mērķi  noteikt interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko nosaukumu Likteņdārza Sabiedriskajai ēkai.    Vecās Rīgas–Maskavas šosejas malā ar skatu uz Kokneses evaņģēliski luterisko baznīcu top Likteņdārza daudzfunkcionālā Sabiedriskā ēka. Tās projektu izstrādāja SIA „Arhis Arhitekti” arhitekta Andra Kronberga vadībā un telpiski tā veidota kā „kalns” jeb tilta aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni.
 Sabiedriskā ēkas platība ir 701 m2 un tā iecerēta kā Likteņdārza sabiedriskais centrs. Ēkā atradīsies divas multifunkcionālas zāles, kas paredzētas dažādiem pasākumiem, konferencēm, koncertiem vai svinībām, kā arī kafejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu kapela. Ēkas foajē būs neliela izstāžu zāle, kurā tiks izvietoti Likteņdārzam dāvinātie mākslas darbi. Savukārt uz vienas no ēkas sienām plānots attēlot visu to cilvēku vārdus un organizāciju nosaukumus, kuri palīdzējuši Likteņdārza tapšanā. Ēkas jums iecerēts kā  staigājama platforma – skatu laukums, no kurienes pavērsies brīnišķīgs skats uz Likteņdārza ainavu.
 Ēkas inženiertehniskajos risinājumos paredzēts izmantot ekonomiskus, ekoloģiski draudzīgus un enerģiju taupošus risinājumus - dabīgo vēdināšanu, zemes siltuma un biomasas apkuri, saules enerģiju ūdens sildīšanai, lietus ūdens savākšanu u.c. Savukārt ēkas apdarē plānots izmantot vietējo materiālu – dolomītu. 
 Ņemot vērā objekta nozīmību Kokneses fonds ir izsludinājis konkursu ar mērķi noteikt interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko nosaukumu Likteņdārza Sabiedriskajai ēkai. Konkurss ilgs no 28. janvāra līdz 24. februārim un tajā var piedalīties ikviena privātpersona, sagatavojot un nosūtot savu nosaukuma priekšlikumu un pamatojumu, elektroniski uz adresi janis.karalis@koknesesfonds.lv vai pa pastu uz Kokneses fonda biroju Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011 (pasta zīmogs 24.02.2019.). Konkursa uzvarētājs iegūst iespēju divām personām doties apmaksātā izziņas braucienā uz Briseli un Eiropas institūcijām 2019.gada aprīlī. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 2019.gada 4.martā. Plašāka informācija – konkursa nolikumā un Likteņdārza interneta mājas lapā www.liktendarzs.lv.  
 Sabiedriskās ēkas būvniecība tika uzsākta 2016. gadā, pateicoties Vācijā dzīvojošā latvieša Gaida Graudiņa mērķa ziedojumam 60 000 EUR apmērā un Latvijas Republikas Saeimas finansējumam. Tā paša gada nogalē ēkas pamatos tika ievietota simboliska laika kapsula ar vēstījumu par Likteņdārzu nākamajām paaudzēm.

 

Likteņdārzs ir unikāla, par Latvijas tautas ziedojumiem veidota piemiņas vieta un simbols Latvijas tautas izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības piemineklis, Likteņdārzs jau desmit gadus top Latvijas sirdī – Koknesē, uz salas Daugavā ar tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un uzņēmumu atbalstu. Te apvienojas izcila vides arhitektūra ar Kokneses pussalas dabas un Daugavas plūduma krāšņumu, veidojot draugu aleju, ozolu sardzes ieskauto amfiteātri, daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, digitālo ekspozīciju Liktens gāte, Lielo kalnu un skatu terasi. Likteņdārzā tiek fiksēta tautas dzīvā atmiņa – katrs iestādītais koks, atvestais akmens ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par Latvijas cilvēkiem un vēsturi. Ik gadu Likteņdārzu apmeklē 70 000 – 100 000 apmeklētāju, no kuriem aptuveni 30% viesu ir bērni un jaunieši, rosinot un nostiprinot latviskās kopības un nacionālās piederības sajūtu.