Ziedotāja tiesības

„Kokneses fonds” pateicas katram, kas ar savu atbalstu palīdz tapt Likteņdārzam. Katram ziedotājam ir tiesības:

  1. būt informētam par „Kokneses fonda” (turpmāk– Fonds) vadību un auditoriem;
  2. ​būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana;
  3. iepazīties ar Fonda finanšu un darbības pārskatiem un katrā gadā saņemto līdzekļu izlietojumu;
  4. pārliecināties Fonda grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu;
  5. uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.

 Fonds apņemas:

  1. ziedoto summu iegrāmatot kā ziedotāja ziedojumu projektam Likteņdārzs;
  2. godprātīgi un tiesiski izlietot ziedojumu projekta izveidei un attīstībai;
  3. savā darbībā ievērot caurspīdības un taupības principus, kā arī turpmāk saglabāt Latvijas Republikas Sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
  4. publicēt ziedotāja vārdu Fonda gada pārskatos, interneta mājas lapā;
  5. par projekta attīstību un izveidi sniegt informāciju medijos un interneta mājas lapā.

Ziedotājam ir tiesības atsaukt ziedojumu, ja tas nav izlietots norādītajam mērķim, un atprasīt no Fonda ziedojuma priekšmetu.