Juridiskas personas: Fiziskas personas:
* AS "8CBR"
​* SIA "AAEKK consulting"
* Arnolds Spārns
* SIA "Antalis"* Ernests Skopāns

* Guntis un Laima Bērziņi
* SIA "Aqua-Brambis"* Imants Lancmanis
* SIA "JMI Birojs"* Ivars Heinrihsons
* SIA "MRS Grupa"* Ivars Ķirsons
* SIA "Roplainis"* Jānis Brencis
* SIA "St. Brothers brand agency"* Juris Biķis
* SIA "RRKP būve"* Juris Rīmanis
* SIA "Pļaviņu DM"* Māra Skrīvele
* SIA "Gemoss"* Raimonds Pauls
* Būvmateriālu ražotāju asociācija* Renārs Kaupers
* Eiropas sociālais fonds* Zinta Mekša-Kūlīte
* Latvijas Politiski represēto apvienība* Mūsu vecvecāku- Otto Vieglā un
​ Lizetes Rozens Vieglais piemiņai
* Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija* Ilona Laviņa Vilkoksa piemiņai
* LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs
* VAS "Latvijas dzelzceļš"