Juridiskas personas: Fiziskas personas:
* AS "Latvenergo"* Gaidis Graudiņš
* AS "Latvijas Valsts meži"* Vilis un Marta Vītoli
* SIA "Dreamway"* Gunāra Šūbiņa testamentārais mantojums
* SIA "Metrum"* Rasma Platupas testamentārais mantojums
* SIA Ultra Express"
* SIA "Lattelekom"
* SIA "Mailigen"
* SIA "Pro Via"
* Commemorative Organization for the Japan World Exposition
* Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija
* Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēma
* Japānas vēstniecība Latvijā
* Latvijas televīzija
* Valsts kultūrkapitāla fonds