Kontakti

​Likteņdārza īstenotājs ir nodibinājums “Kokneses fonds” - bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas dibināta 2005. gadā ar mērķi vadīt projekta īstenošanas gaitu. 

Līga Sauša

Administratore Likteņdārzā
Tālr. +371 2549 5544
E-pasts: liktendarzs@koknesesfonds.lv

   Sazināties jautājumos par ekskursijam, kāzām un citiem Likteņdārza apmeklējumiem.

Zane Mošenkova

Projektu vadītāja
Tālr. +371 2672 3753
E-pasts: info@koknesesfonds.lv

Agnese Rimicāne

Projektu vadītāja
Tālr. +371 2675 4722
E-pasts: info@koknesesfonds.lv

 

Jānis Bergmanis

Tehniskais direktors Likteņdārzā
  Tālr. +371 2654 3015
 
E-pasts:  janis.bergmanis@koknesesfonds.lv

Valda Auziņa

Valdes priekšsēdētāja
  Tālr. +371 2947 6146
  E-pasts:  valda.auzina@koknesesfonds.lv

Santa Midere

Brīvprātīgā
E-pasts: liktendarzs@koknesesfonds.lv

Linda Peciņa

Brīvprātīgā sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste
E-pasts: linda.pecina@koknesesfonds.lv

Fonda dibinātāji ir 14 privātpersonas un Kokneses pašvaldība. 
Fonda pamatu veido dibinātāju finansu un intelektuālais ieguldījums ieceres realizēšanai, kā arī Kokneses pašvaldības iznomātā zeme un ziedojumi.

2005. gadā, dibinot "Kokneses fondu", Fonda dibinātāji - Marta un Vilis Vītoli - ieguldīja tajā 450 000 latu, kas paredzēti Fonda izmaksu segšanai. Kopš 2005. gada saņemtie ziedojumi, dāvinājumi un piešķirtais finansējums atspoguļots šeit.

Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2006. gada 21. septembra lēmumu nr. 187 "Kokneses fondam" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem nodrošina ienākuma nodokļa atlaides. Nodibinājuma "Kokneses fonds" sabiedriskā labuma darbības veidi ir pilsoniskās sabiedrības attīstība un kultūras atbalstīšana. Informāciju par "Kokneses fonda" sabiedriskā labuma organizācijas statusa pagarināšanu skatīt šeit.